El clàssic recipient antic de laboratori i farmàcia en vidre transparent o en topazi de boca ample i cos cilíndric. El tap és de vidre esterilitat amb tanca és hermètic però s'ha de tenir la precaució de mantenir el recipient en forma vertical. Totalment reciclable i ecològic.

Boca ampla i tap esmerilat

No hi ha productes en aquesta categoria.