El clàssic recipient antic de laboratori i farmàcia en vidre transparent o en topazi de boca estreta i amb tap de vidre esterilitat. Envàs totalment reciclable i ecològic. Disposem en diferents capacitats.

Boca estreta i tap esmerilat

No hi ha productes en aquesta categoria.