Joc de peses 500 g

584.500

Joc de pesos de 500 g. fabricat en acer A3 de classe M2 s'empra habitualment amb balances mecàniques i se subministra en un sòlid maletí que protegeix la integritat dels pesos i assegura una vida útil i duradora, es complementa amb una pinça.

Conté: 1 pes de 200 g, 2 pesos de 100 g, 1 pes de 50 g, 2 pesos de 20 g i 1 pes de 10 g

30,25 €

(25,00 € sense IVA)

Tipus de producte Joc de peses per a calibratge
Accessoris Balance
Material Acer A3 classe M2
Joc de peses 200g : 1/100g - 1/50g - 2/20g - 1/10g - 1/5g
Venda Caixa de 7 peces i 1 pinça

Joc de pesos de 500g

Joc de 7 pesos de precisió fabricats en acer A3 de classe M2 per a balances comercials i industrials en classe de verificació III.

Els pesos s'utilitzen per a realitzar pesatges amb balances mecàniques i més sovint per a l'ajust i la comprovació de balances electròniques. L'Organització Internacional de Metrologia Legal (OIML) ha definit exactament i a escala mundial els requisits metrològics que han de complir els pesos subjectes a una verificació. Aquests requisits estan recollits en la norma OIML R111 que fa esment entre altres a l'exactitud, matèria primera de fabricació, forma geomètrica, identificació i conservació dels pesos. Així, segons la OIML s'han establert una sèrie de classes de tolerància escalonades molt jeràrquicament cadascuna de les quals presenten un màxim error tolerat (en ± mg) permès durant la seva fabricació.

Se subministren en un sòlid maletí que protegeix la integritat dels pesos i assegura una vida útil i duradora.

Composició del maletí:

  • 1 pes de 200g
  • 2 pesos de 100g
  • 1 pes de 50g
  • 2 pesos de 20g
  • 1 pes de 10g
  • 1 pinça

Productes relacionats

Altres productes

Joc de pesos de 200 g. fabricat en acer A3 de classe M2 s'empra habitualment amb balances mecàniques i se subministra en un sòlid maletí que protegeix la integritat dels pesos i assegura una vida útil i duradora, es complementa amb una pinça.Conté: 1 pes de 100 g, 1 pes de 50 g, 2 pesos de 20 g, 1 pes de 10 g i 1 pes de 5 g.

21.78

Joc de pesos de 1000 g. fabricat en acer A3 de classe M2 s'empra habitualment amb balances mecàniques i se subministra en un sòlid maletí que protegeix la integritat dels pesos i assegura una vida útil i duradora.Conté: 1 pes de 500 g, 1 pes de 200 g, 2 pesos de 100 g, 1 pes de 50 g, 2 pesos de 20 g i 1 pes de 10 g

47.19

Joc de pesos de 2000 g. fabricat en acer A3 de classe M2 s'empra habitualment amb balances mecàniques i se subministra en un sòlid maletí que protegeix la integritat dels pesos i assegura una vida útil i duradora.Conté: 1 pes de 1000 g, 1 pes de 500 g, 1 pes de 200 g, 2 pesos de 100 g, 1 pes de 50 g, 2 pesos de 20 g i 1 pes de 10 g

60.5