1. INTRODUCCIÓ

Lab Comercial Equipments, S.L., en endavant denominada "Lab Comercial ", informa als usuaris del lloc web sobre la seva política pel que fa al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es poden obtenir per navegació o contractació de serveis a través de la seva web.

En aquest sentit, Lab Comercial garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades. (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD)

Les dades personals que faciliten els usuaris tant de les persones físiques com dels interlocutors d'empreses, en endavant anomenats "Client", seran tractats de forma confidencial única i exclusivament per a les finalitats sol·licitades.

LAB Comercial es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la seva Política de Protecció de Dades Personals per adequarla a la legislació vigent.

2. INFORMACIÓ DEL USUARI/CLIENT

2.1. FINALITAT

Les dades del Client seran tractades amb l'objectiu d'administrar, oferir, ampliar, millorar i adequar els serveis oferts en la nostra pàgina web, utilitzant-se per a mantenir la relació comercial, promocionals i publicitàries dels nostres productes i que puguin ser d'interès per al Client.

El butlletí de notícies i les comunicacions comercials sempre es realitzaran prèvia al consentiment explícit del Client i amb la informació adequada de les nostres ofertes a les seves preferències a partir de l'estudi i segmentació de la informació personal i comercial que ens consti en els nostres fitxers com a conseqüència de l'accés del Client a la nostra pàgina web.

Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

- Enviament de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per LAB Comercial i relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest ha arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

- Realitzar estudis estadístics.


- Tramitar càrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'Usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posin a la seva disposició.

- Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

2.2. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades del Client es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

2.3. COMUNICACIÓ DE LES DADES

LAB Comercial assegura i garanteix que les dades del seu Client no seran cedides a tercers empreses que no tinguin com a objecte el manteniment i bon funcionament de la pàgina web, la realització i seguiment de la relació comercial i la millora de la qualitat del seu servei.

2.4. DRETS

L’Usuari o Client té dret a:

  • Retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament.
  • Presentar una reclamació davant qualsevol entitat o autoritat competent (com per exemple l'Agència Espanyola de Protecció de Dades) o a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en el cas que consideri que els seus drets no han estat atesos degudament.

2.5. DADES DE CONTACTE PER EXERCIR ELS SEUS DRETS

El Client pot, en qualsevol moment, actualitzar les seves dades o cancel·lar-les com a Client, cancel·lar la seva subscripció al nostre Butlletí de notícies, retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals. Per a tramitar-ho haurà d’adjuntar la seva documentació acreditativa: DNI / CIF / NIE o VATNumber * ( VATNumber *: per a les empreses europees exemptes d'IVA) a LAB Comercial utilitzant les següents vies de comunicació:

Àrea de Client de la web El meu compte.

Correu electrònic de LAB Comercial info@labcomercial.com.

Utilitzar el formulari de Contacte

Adreça postal:

LAB COMERCIAL EQUIPMENTS, S.L.
C/ Amigó 35 4t B, 08021 Barcelona

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER A L'USUARI

Els Clients mitjançant la marcació de les caselles corresponents i emplenament de les seves dades en els camps marcats amb una asterisc (*) en el formulari de contacte o en qualsevol altre formulari de la nostra pàgina web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de les dades en els camps restants.

El Client garanteix que les dades personals facilitades a LAB Comercial són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

LAB Comercial informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals seran cedides a tercers amb l'exclusiu ús per a dur a terme els serveis contractats i mai es cediran a tercers que no tinguin relació amb el servei directe. La cessió de les dades a tercers s'entenen inclosos en la contractació del servei, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari/Client. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

4. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, LAB Comercial està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

LAB Comercial garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR per tal de protegir els drets i les llibertats dels Clients i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

5. ANNEX: Quadre resum per a cada cas en què recollim informació sobre vostè

El Client garanteix que les dades personals facilitades a LAB Comercial són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
LAB Comercial compromesa en facilitar i fer més accessible la informació sobre l'ús i finalitat de les dades que ens faciliten els nostres Usuaris i Clients, li presentem un petit quadre resum per a cada cas en què demanem que ens faciliti informació.

REGISTRE COM A CLIENT

Responsable LAB COMERCIAL EQUIPMENTS, S.L.
C/ Amigó 35, 08021 Barcelona
Tel: + 34 93 200 14 84
Contacte: info@labcomercial
Finalitat del tractament La finalitat del tractament és la de gestionar el registre del compte client a la pàgina web
Legitimació La base legal per al tractament de les dades és l'execució d'un contracte.
Destinació de les dades Les seves dades no es comunicaran a tercers.
Drets

Pot exercir els seus drets d'accedir, rectificar o suprimir, així com oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació mitjançant un escrit acompanyat de l'acreditació de la seva identitat mitjançant DNI / CIF / NIE o document equivalent a LAB Comercial en la seva àrea de client, o mitjançant del nostre correu de contacte info@labcomercial.com o a l'adreça postal de l'empresa.

Conservació de les dades Les dades es conservaran mentre no exerceixi el seu dret de supressió.
Reclamació Té dret a presentar una reclamació davant de qualsevol entitat, com ara l'Agència Espanyola de Protecció de dades, en el cas que consideri que els seus drets no s'han atès degudament.

ÚS DEL FORMULARI DE CONTACTE

Responsable LAB COMERCIAL EQUIPMENTS, S.L.
C/ Amigó 35, 08021 Barcelona
Tel: + 34 93 200 14 84
Contacte: info@labcomercial
Finalitat del tractament La finalitat del tractament és gestionar la sol·licitud de contacte i atendre les peticions rebudes.
Legitimació La base legal per al tractament de les dades és l'interès legítim del responsable.
Destinació de les dades Les seves dades no es comunicaran a tercers.
Drets Pot exercir els seus drets d'accedir, rectificar o suprimir, així com oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació mitjançant un escrit acompanyat de l'acreditació de la seva identitat mitjançant DNI / CIF / NIE o document equivalent a LAB Comercial en la seva àrea de client, o mitjançant del nostre correu de contacte info@labcomercial.com o a l'adreça postal de l'empresa.
Conservació de les dades Les dades es conservaran el temps necessari per atendre la seva sol·licitud i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la prestació del servei.
Reclamació Té dret a presentar una reclamació davant de qualsevol entitat, com ara l'Agència Espanyola de Protecció de dades, en el cas que consideri que els seus drets no s'han atès degudament.


REALITZAR UNA COMPRA

Responsable LAB COMERCIAL EQUIPMENTS, S.L.
C/ Amigó 35, 08021 Barcelona
Tel: + 34 93 200 14 84
Contacte: info@labcomercial
Finalitat del tractament

La finalitat del tractament és la de gestionar la compra de productes a través de la pàgina web, així com, enviar-li els productes a l'adreça postal facilitada.

Gestió comptable, fiscal i de facturació.

Legitimació La base legal per al tractament de les dades és l'interès legítim del responsable.
Destinació de les dades

Les seves dades podran ser comunicades a tercers per a l'enviament dels productes adquirits a l'adreça postal facilitada.

Es comunicaran als organismes públics per a respondre amb les obligacions legals derivades de la compra.

Drets

Pot exercir els seus drets d'accedir, rectificar o suprimir, així com oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació mitjançant un escrit acompanyat de l'acreditació de la seva identitat mitjançant DNI / CIF / NIE o document equivalent a LAB Comercial en la seva àrea de client, o mitjançant del nostre correu de contacte info@labcomercial.com o a l'adreça postal de l'empresa.

Conservació de les dades Les dades es conservaran el temps necessari per atendre la seva sol·licitud i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la prestació del servei
Reclamació Té dret a presentar una reclamació davant de qualsevol entitat, com ara l'Agència Espanyola de Protecció de dades, en el cas que consideri que els seus drets no s'han atès degudament.

SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ DE NOVETATS

Responsable LAB COMERCIAL EQUIPMENTS, S.L.
C/ Amigó 35, 08021 Barcelona
Tel: + 34 93 200 14 84
Contacte: info@labcomercial
Finalitat del tractament La finalitat del tractament és la d'enviar el butlletí de novetats
Legitimació La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado
Destinació de les dades Les seves dades no es comunicaran a tercers.
Drets

Pot exercir els seus drets d'accedir, rectificar o suprimir, així com oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació mitjançant un escrit acompanyat de l'acreditació de la seva identitat mitjançant DNI / CIF / NIE o document equivalent a LAB Comercial en la seva àrea de client, o mitjançant del nostre correu de contacte info@labcomercial.com o a l'adreça postal de l'empresa.

Conservació de les dades Les dades es conservaran mentre perduri la subscripció.
Reclamació Té dret a presentar una reclamació davant de qualsevol entitat, com ara l'Agència Espanyola de Protecció de dades, en el cas que consideri que els seus drets no s'han atès degudament.
Aquesta botiga et demana que acceptis les cookies amb els fins de rendiment, xarxes socials i publicitat. Les xarxes socials i les cookies publicitàries de tercers s'utilitzen per oferir-te funcions de xarxes socials i anuncis personalitzats. ¿Acceptes aquestes cookies i el processament de dades personals involucrats?
Cookies necessàries
Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.
Nom de la cookie Proveïdor Finalitat Caducitat
PHP_SESSID www.labcomercial.com Aquesta cookie és nativa de PHP i es coneix com a cookie de sessió. Quan un usuari visita la nostra botiga i obre una sessió, el seu navegador li genera un número d'identificació de sessió (ID) generat a l'atzar i de forma temporal. La seva finalitat és simplement facilitar la navegació en el lloc web i permetre obrir diverses finestres dins de la tenda, realitzar consultes de forma simultània sense perdre la informació de la sessió oberta ni l'estat de la cistella de la compra. Session
PrestaShop-# www.labcomercial.com Aquesta cookie permet conservar obertes les sessions de l'usuari durant la seva visita i li permet passar una comanda o tot un seguit de funcionaments com: data d'addició de la cookie, idioma seleccionat, divisa utilitzada, darrera categoria de producte visitat, productes recentment vistos, acord d'utilització de serveis del lloc, identificador de client, identificador de connexió, cognom, nom, estat connectat, la contrasenya xifrada, correu electrònic relacionat amb el compte de client i l'identificador de la cistella de compra. 480 hours
Cookies de preferències
Les cookies de preferències permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el teu idioma preferit o la regió en la qual et trobes.
Cookies estadístiques
Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.
Contingut no disponible