1. Àmbit d'aplicació

La present condicions de compra s'aplica estrictament a totes les relacions comercials de vendes de productes com de qualsevol servei associat amb l'empresa LABComercial amb les persones físiques (particulars i professionals) o jurídiques (empreses, fundacions, universitats i escoles) a partir d'ara anomenat “Client” i que contractin a través de la web www.labcomercial.com pel que queda fora de l'àmbit de l'aplicació de les normatives referents a Consumidors i Usuaris.

La utilització i / o adquisició de qualsevol dels productes des de la pàgina web de LABComercial implica necessàriament l'acceptació com a Client, sense reserves de cap mena, a totes i cadascuna de les presents condicions de compra vigent en la data en què es realitzi la operació corresponent així com a les condicions particulars que, si s'escau regeixin l'adquisició.

S'informa que els tràmits per a efectuar l'adquisició de productes són aquells que es descriuen en el present document així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació a la botiga de manera que el Client declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts a la pàgina web de LABComercial.

Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pel client durant la navegació serà possible i s'ha d'efectuar segons les indicacions incloses a la web. Per a comunicar-se amb nosaltres, li posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que trobarà a la nostra secció "11.Notificaciones" d'aquest mateix document.

2. Productes

S'entén per producte tots els béns i serveis venuts, comercialitzats, portats a terme o executats per LABComercial amb les característiques i preus que es visionin al web.

Les fotografies del producte mostrades a la web o al catàleg són orientatives i poden patir modificacions, així com els pesos, les mides i dimensions indicats són valors aproximats i no poden considerar contractuals.

Les especificacions dels productes indicades en els catàlegs i fitxes tècniques quan compleixen alguna normativa d'ús només garantim que compleixen les normatives indicades i no les no esmentades.

LABComercial es reserva el dret a decidir en cada moment quins són els productes que es presenten a client a través de la seva pàgina web, a més es reserva la facultat de modificar la gamma de productes a causa de la variació en el mercat o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís qualsevol dels productes oferts a la web.

El subministrament del producte es limita al lliurament al lloc indicat pel client, sense incloure per part de LABComercial la prestació de el muntatge o instal·lació del producte.

3. Responsabilitat per l'ús

El Client és l'únic responsable de l'elecció del producte així com de l'ús o funció al fet que el mateix es destina. LABComercial no es fa responsable ni garanteix que sigui l'adequat per a les aplicacions tècniques preteses pel client ni per assolir en tot o en part els objectius previstos per aquest a l'efectuar la compra. Qualsevol recomanació d'ús pel personal de LABComercial es fa de bona fe i d'acord amb els nostres coneixements sense que suposi una declaració explícita o implícita d'idoneïtat del producte per a l'ús determinat pel Client.

El Client haurà de tenir una especial cura si posen a disposició de persones menors d'edat els equips i productes subministrats per LABComercial, fins i tot dins de l'àmbit escolar. És responsabilitat del Client complir amb la normativa vigent i molt especialment pel que fa a disposicions relatives a seguretat laboral, higiene i prevenció de riscos laborals. En el cas particular dels equips, el Client és l'únic responsable del seu manteniment, calibratge periòdic i/o verificació i de conèixer les possibles normatives a què estiguin subjectes a l'ús dels mateixos.

4. Comandes

No es considerarà cap preu especial ni descompte que no s’hagi estat confirmat per escrit amb LABComercial.

El Cliente podrá realizar los pedidos las 24 horas del día a través de nuestra web. No disponemos de una tienda física.

Para iniciar cualquier comprar a través de la tienda de LABComercial, es imprescindible que el Cliente sea mayor de edad y que se registre en la web, creando una cuenta de usuario, siguiendo las instrucciones que le aparezcan las pantallas sucesivas y cumplimentando los formularios pertinentes. En el caso que LABComercial tenga conocimiento que el Cliente sea un menor de edad, automáticamente será rescindida su cuenta y acceso a la Web.

Si necesita ayuda como usuario en la web, puede consultar a través del apartado de nuestra tienda "Cómo comprar"; o contactar con nuestro servicio de atención al Cliente a través del correo info@labcomercial.com o a través de nuestro teléfono +34 932001484.

5. Pressupostos

No es considerarà cap preu especial ni descompte que no s’hagi estat confirmat per escrit amb LABComercial.

El Client podrà demanar un pressupost mitjançat qualsevol via de contacte de la nostra botiga.

Per a atendre la sol·licitud d’un pressupost, serà imprescindible que el Client estigui registrat en la nostra tenda amb l’adreça de lliurament i, en els cas que sigui diferent, la seva adreça fiscal i que afegeixi a la seva cistella de compra els articles que vol que li valorem.

També el Client pot enviar un correu electrònic amb totes les seves dades i articles (referències i unitats de cada referència) per que el nostre equipo realitzi el seu registre com a client i tramitar el pressupost. Amb el enviament de les seves dades, implicarà la "Lectura i acceptació de la nostra política de privacitat".

Un cop rebem la sol·licitud de pressupost, contestarem en la màxima brevetat possible enviant una factura proforma.

6. Preu, condicions i formes de pagament

Tots els preus que s'indiquen a la nostra botiga són amb IVA (Impost sobre el Valor Afegit espanyol) sempre que les condicions fiscals de el client i de l'import de la comanda no li corresponguin el càrrec de l'IVA.
L'import mínim
de compra a la nostra botiga és de 30.25 euros IVA inclòs sense incloure el cost de l'transport (25 € sense IVA).

Els preus de compra són els vigents en el moment en què es realitza la comanda i són els que apareixen en web excepte error tipogràfic.

Els acords sobre els preus dels productes que no constin a la web seran comunicats al Client mitjançant  correu electrònic i segons el cas pot haver-hi que algun d'aquests productes estiguin exempts del dret de devolució. No es considerarà cap preu especial ni descompte que no hagi estat confirmat per escrit per LABComercial.

Les despeses d'enviament que apareixeran en pantalla seran a càrrec del Client i es correspondran amb les tarifes marcades per l'agència de transport contractada en cada moment i estaran en funció de la destinació i pes de l'enviament.

El Client al confirmar la seva comanda, rebrà un e-mail detallat dels productes adquirits (referència, unitats i import), detallant el cost del transport,  l'adreça fiscal i d'enviament. En el cas que es detecti que hi s’ha efectuat una errada o que es vol realitzar un canvia, s’haurà de contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client por correu electrònic.

La forma de pagament a escollir és:
• Transferència bancària
• Targeta de crèdit mitjançant una passarel·la de pagament segura de banc contractat.

Transferència bancària
Al seleccionar aquesta opció, el Client rebrà un segon e-mail a on se li detallarà les dades d'identificació de la seva comanda, l'import de la mateixa i les dades bancàries per efectuar el pagament.

La tramitació de la comanda s'iniciarà quan consti l'ingrés de l'import de la comanda en el compte bancari.  El Client pot agilitzar el procés d'enviament de la comanda enviant al nostre  correu electrònic de contacte info@labcomercial.com el justificant  de la transferència. Les despeses de la transferència sempre aniran a càrrec del Client.

Targeta de crèdit
LABComercial té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic (TPV virtual). Aquesta opció està disponible únicament per als clients dins de l'estat espanyol. Qualsevol client fora d'Espanya, només tindrà l'opció de pagament per transferència bancària. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades per a garantir la màxima seguretat dels mateixos. Aquestes dades s'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol SSL (Secure Sockets Layer) per Certificat Quick. Aquest protocol és universalment suportat pels principals navegadors i garanteix al Client que el protegeix de que l'empresa amb la qual gestiona la seva compra no està sent suplantada, la salvaguarda de la confidencialitat de les seves dades, i la protecció que les seves dades només seran utilitzades per l'ús específic de el moment de la compra.

LABComercial declara que en cap moment emmagatzema cap de les dades proporcionades pel Client de la seva targeta de crèdit.
En el procés de pagament amb la targeta de crèdit i per proporcionar una major seguretat s'obliga a incloure els tres dígits de codi d'identificació. Aquest nombre de tres dígits apareix imprès al revers de la seva targeta (a la zona de signatura), immediatament després de el número de targeta. Amb el propòsit de prevenir transaccions fraudulentes amb targetes de crèdit, se sol·licitaran els esmentats dígits de control per validar l'operació. És possible que l'entitat bancària del Client li sol·liciti altres mitjans de seguretat per a la formalització del pagament.

Condicions de Pagament
El pagament de la comanda sempre serà previ a l'enviament dels productes. Les compres seran lliurades juntament amb la seva factura impresa.

El Client que disposi d’un acord privat en el pagament de les factures, s'hauran d'abonar dins del termini acordat. Qualsevol retard en el pagament d'una factura produirà de forma automàtica l'aplicació de penes de retard equivalents a 1.5 d'increment de la taxa d'interès legal en vigent a la data de venciment del pagament de la factura. Quedant en reserva l'acció d'un requeriment dirigit al Client mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i això sense perjudici d'altres drets que la llei empari.

7. Clients exempts d'IVA

Canàries, Ceuta i Melilla

A causa de l'especial règim fiscal, la comanda estarà exempt d el pagament de l'IVA i subjecta al pagament de l'impost d'importació (DUI) en els casos que li correspongui.

Les despeses de despatx de duanes i els impostos d'importació no estan inclosos en el preu de l'article ni en el d'enviament i ha de pagar en destinació pel Client.

La comanda sempre es tramitarà de forma manual i mitjançant una factura proforma.

Per iniciar la tramitació, és imprescindible:
• El client estigui registrat a la nostra botiga
• Registre de direcció d'enviament i fiscal
• Formalitzar la comanda a la botiga amb mètode de pagament transferència bancària però sense realitzar el pagament. El preu del transport serà orientatiu degut a que cal valorar la mida del paquet (volumètric) que té relació amb els càrrec del transport.
• Enviar un correu electrònic al servei d'Atenció a el client, info@labcomercial.com, indicant la referència de la comanda. Es contestarà  amb l’enviament  d’una factura proforma .

Els impostos locals seran sempre a compte i càrrec del Client qui haurà d'abonar l’import corresponent  al transportista prèvia al lliurament del seu paquet.

Client - Unió Europea amb VAT number exempt d'IVA

El Client ha de disposar en el moment de la compra del número d'identificació europeu exempt d'IVA vàlid . Durant el procés de registre com a client, es demanarà el número  fiscal i en els que estiguin donants d’alta com a vàlid, quedarà exempt del càrrec d'IVA o impostos fiscals.

Recomanem previ al pagament de la comanda, es verifiqui que s’ha tramitat correctament el seu registre i en cas de dubte contacteu amb el nostre Servei d'atenció al client, clicant aquest enllaç: contacte.

Disposem de transportistes per als enviaments dins de la Unió Europea. Igualment, el client pot pactar l'enviament del seu transportista per a la recollida del paquet al nostre magatzem, per més informació, clicar aquest enllaç: magatzem.

Client estranger - No pertany a la UE

Si el país que s’ha de fer el lliurament no és de la Unió Europea, si us plau, contactar i consultar al nostre equip la tramitació manual de la seva comanda. Per a tramitar la sol·licitud s’haurà d’enviar la següent informació al correu electrònic info@labcomercial:

• Dades pel registre com a client: correu electrònic, persona de contacte, adreça d'enviament i fiscal.
• Referències dels productes i unitats para cada referència.

El servei d'Atenció al client tramitarà la compra amb pagament per transferència bancaria i s’enviarà tots els correus corresponents:
- Registre com a client
- Registre de comanda pendents de pagaments amb detallant totes les dades i adjuntant la factura proforma/pressupost  en arxiu PDF.

Sempre, qualsevol impost, taxa, tribut i corretatge que es reporti com a conseqüència de la compravenda de productes, així com qualssevol altres despeses que es derivin de la mateixa, seran per compte i càrrec del Client.

8. Transport i lliurament de comanda

Durant el procés de compra es introduir l'adreça de lliurament la qual podrà ser diferent a les dades que faciliti per a la facturació. A l'àrea de client permet crear diferents direccions i identificar-les mitjançant un nom o títol. La direcció de lliurament podrà ser el lloc de treball o fins i tot a una tercera persona o a un centre de lliurament de la pròpia empresa de transport. El Client podrà definir dins de el procés de compra la direcció del lliurament i de la facturació.


Els productes es lliuraran en el lloc indicat pel client en la web com "Adreça de lliurament" i que constarà detallat a la "Confirmació de comanda" mitjançant correu electrònic. Recomanem que a la recepció del correu, el Client comprovi que les dades són correctes i en el cas que hagi qualsevol error en les indicacions de l'adreça postal i que això comportés un càrrec addicional per part del transportista, sempre anirà a càrrec del Client.

Els ports aniran a càrrec del Client i el seu import dependrà de la adreça de destinació i pes dels productes de la comanda.

Si es desitja conèixer l'import exacte d'una comanda, es pot simular un procés de compra i per a això és imprescindible que es registri com a client amb l'adreça de lliurament i facturació, i seleccionant el transportista per la comanda.

LABComercial es compromet a que la seva comanda sortirà del seu magatzem amb la màxima rapidesa i eficàcia un cop s’hagi fet el pagament i que es treballarà per a aconseguir escurçar al màxim els terminis de lliurament. Aquests terminis dependran del tipus de transportista seleccionat i s'haurà de tenir en compte que els enviaments es tramiten els dies laborables a Barcelona ciutat. Podeu consultar el calendari dels dies festius locals i dels nostre magatzem en aquest enllaç: Magatzem tancat

En el cas que hi hagi algun retard en el lliurament de la comanda, s'informarà aviat al Client mitjançant correu electrònic i això no implicarà l'anul·lació de la comanda ni indemnització de forma automàtica.

Els productes viatgen sempre per compte i risc d'una agència de transports pel la qual cosa LABComercial no es fa càrrec dels danys, pèrdues, ports, lesions o accidents que es produeixin en l'enviament dels mateixos.

LABComercial informa que per poder prestar el servei de transport contractat, les dades de caràcter personal com ara: correu electrònic, nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte del Client seran cedides a l'empresa de transport amb la finalitat de dur a terme la lliurament del material sol·licitat. Mitjançant l'acceptació de les presents condicions s'entendrà que el Client autoritza de forma expressa a LABComercial per a realitzar el tractament de les dades personals del Client únicament i exclusivament per als esmentats fi.

9. Recepció de la comanda

El Client haurà de verificar el bon estat dels paquets lliurats i que el nombre de paquets rebuts corresponen a el mateix nombre de paquets que indica l'albarà en el moment de la entrega. Al signar la seva conformitat de l'albarà de lliurament, el Client dóna la seva conformitat que l'estat del/s paquet/s així com el nombre de paquets que consten a l'albarà.

Si el paquet estigués aparentment danyat o al moure-ho sonés que el material està trencat, el Client no ha d'acceptar el lliurament i ni signar l'albarà de lliurament. En aquest cas, el transportista ens notificarà la incidència i treballarem per solucionar-la el més aviat possible.

Després de rebre la comanda i signat l'albarà, en el cas que el Client a l'obrir el paquet i observa que la mercaderia està danyada, haurà d'informar LABComercial de manera immediata a través del correu electrònic justificant adjuntant fotografies dels productes danyats. Un cop, transcorregut les primeres 24 hores des del lliurament, LABComercial no es farà responsable de l'estat de les mercaderies rebudes pel Client.

LABComercial es reserva el dret a reposar el material quan les circumstàncies o els precedents li porten a determinar, al seu únic criteri, que el Client ha actuat amb mala fe en la seva reclamació.

10. Devolucions o desistiment de les comandes

El Client disposarà d'un termini de catorze (14) dies naturals, segons el calendari oficial del seu lloc de residència habitual, a comptar a partir de la recepció dels productes. En tot cas, s'entendrà que el Client ha conegut el dret que té de desistiment quan ha realitzat el seu registre com a usuari iaxí quan ha efectuat la comanda amb la seva lectura i acceptació del present “ Condicions de Compra”.

El procediment per a exercir una devolució s'iniciarà amb la sol·licitud del Client mitjançant l'obertura de gestió a través de el Departament d'Atenció al Client que apareix a la pàgina web i el seu enviament a LABComercial. Se  li contestarà en un termini màxim de 48 hores laborables des de la recepció de la sol·licitud, assignant si procedeixen instruccions de la devolució.

En cas d'acceptació de la devolució del material per part de LABComercial, el Client rebrà via correu, el nombre de devolució i les instruccions a seguir. El Client podrà efectuar la seva devolució en el termini dels (5) cinc dies següents a la recepció del aquest correu i haurà d’indicar en el paquet d'enviament el nombre de devolució assignat.

No serà acceptat cap producte retornat que no es rebi en perfectes condicions i / o en el seu embalatge original.

No s'admetrà la devolució del producte un cop usat o si ha estat alterat o modificat. Ni aquells productes que no estiguin dins del nostre catàleg i que s’han tramitat sota comanda específicament per al Client.

Acceptat el desistiment del Client per part de LABComercial i un cop rebut el material amb conformitat del seu correcte estat, LABComercial retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament del mateixa forma en què es va realitzar el pagament restant la retenció de la comissió bancària corresponent si fos el cas . L'import de les despeses d'enviament no seran abonada.

11. Notificacions

A l'efecte de les presents condicions de compra i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre LABComercial i el Client, aquest podrà dirigir-se a través:

Servei d'Atenció al Client
Mitjançant el formulari de contacte que apareix a la nostra web: contacte.

Via correu electrònic
Mitjançant el correu electrònic info@labcomercial.com

Correu postal
Mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Departament d'Atenció al Client de Lab Comercial Equipments, S.L.
Carrer Amigó 35 4t B
08021 Barcelona
(SPAIN)


Les comunicacions de LABComercial al Client es realitzaran conforme a les dades aportades i  registrades a la pàgina web.

El Client accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a qualsevol  comunicació relacionada amb la utilització d'aquesta pàgina web i/o l'adquisició de productes. Les parts reconeixen a aquest efecte la mateixa força probatòria als seus correus electrònics que als intercanvis en la forma recomanada amb sol·licitud d'avís de recepció.

En cas de diferència entre les parts, el document que servirà de base a la demostració de la prova serà el conservat en el sistema d'arxiu electrònic de LABComercial.

12. Garantia

De conformitat amb la legalitat vigent, tota venda de productes està sotmesa a les garanties legals i més específicament a la responsabilitat per defectes ocults.

El marc legal vigent de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries té per a objecte facilitar al consumidor el coneixement precontractual de les condicions de compra i entre altres diferents opcions, el dret per exigir el rescabalament / compensació quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, és a dir, que el producte venut present defectes ocults o de fabricació i que ho facin impropi per a l'ús a el qual està destinat, o que disminueixin tant aquest ús que no compleixi els requisits inherents a les característiques del producte.

En cas de manca de conformitat del producte, en general, es reconeix un termini de (2) dos anys de garantia des de la data de lliurament del producte perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets.

Per a accedir a aquesta garantia, el Client haurà de presentar documentació acreditativa mitjançant la factura.

Aquesta garantia serà coberta a elecció del fabricant mitjançant  la reparació del producte involucrat pel que fa a el defecte constatat o la substitució del producte per un altre producte amb funcionalitats similars o, al menys, un producte equivalent. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa de preu o la resolució del contracte. Ara bé, només en els (6) sis primers  mesos següents al lliurament es presumeix que la falta de conformitat ja existia en el moment de la mateixa i li correspondrà al comprador provar que el bé era ja no conforme.

El benefici per part del Client de la referida garantia està subordinat:

1. El Client notifiqui per a escrit al nostre departament de Servei d'Atenció al Client o utilitzant el formulari de contacte que apareix a la nostra web (contacte), adjuntant la factura que acrediti la garantia. El nostre magatzem no acceptarà cap mena de mercaderia que no hagi estat prèviament autoritzada al seu canvi, devolució o reparació per defecte de fabricació.
Pel que fa als defectes aparents o a la vista el producte, aquesta notificació s'ha de fer dins les primeres (24) vint-i-quatre hores següents al lliurament del producte.

2. El Client tornarà el producte amb el seu embalatge original assegurant la seva protecció durant el transport i acompanyant de l'albarà de lliurament i la factura corresponent emesa per LABComercial.

3. El producte per a reparar sempre s’haurà de enviar a ports pagats pel client.

4. LABComercial o el Servei Tècnic del fabricant hauran de verificar de l'existència del defecte en el producte que quedi cobert per la garantia.

5. LABComercial es reserva el dret a sol·licitar a un servei tècnic oficial de la marca, una verificació de l'origen de el problema. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació es facturarà.

6. Si el producte està en garantia i té un defecte de fabricació, LABComercial abonarà al Client els ports pagats de l’enviament del producte així com els ports de la devolució.

La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i només el titular pot exigir la mateixa.

La garantia perdrà el seu valor en els següents casos:

- El producte dotat d'una data límit d'ús/de consum (presència d'una data d'expiració, caducitat, etc.).
- En cas d'ús indegut per no seguir el manual d'instruccions del producte i/o transformació del producte.
- Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la factura o justificant de compra.
- Si es manipula o repara l'aparell garantit sense coneixement de el Servei Tècnic.
- Negligència del Client en l'emmagatzematge i/o manteniment del producte.
- Deteriorament normal del producte.
- Si no té factura.
- En cas de pujades de tensió o connexió a un voltatge inadequat.

Si el producte no està en garantia, el Client podrà sol·licitar un pressupost de la reparació del producte amb el pagament de el cost d'aquest estudi, el qual serà descomptat en el cas que es realitzi la reparació. El Client haurà de fer-se càrrec dels costs de transport. Les parts consumibles com bateries, hidràulics, motors, cables, piles, bombetes, fusibles etc. no entren en la garantia juntament amb accessoris. Durant el període de reparació o revisió, l'empresa no substituirà el producte ni tampoc implicarà cap indemnització.

13. Responsabilitat

Llevat que hi hagi disposicions legals imperatives contràries:

LABComercial només podrà fer-se responsable de la seva falta provada i exclusiva en la realització del dany.

LABComercial en cap cas serà considerada responsable davant del Client per qualsevol dany indirecte com ara perjudici o trastorn comercial, pèrdua de la, pèrdua de benefici, pèrdua d'imatge de marca o pèrdua de dades.

En qualsevol cas, la responsabilitat de LABComercial pel que fa a l'Client no podrà:

a) Ser reclamada més enllà de (6) sis primers mesos després de l'ocurrència del fet generador d'aquesta.
b) Excedir l'import global "sense IVA" abonat pel Client a LABComercial a títol de la comanda que hagi generat la seva responsabilitat.

14. Força major

Les obligacions de LABComercial queden suspeses pel període i en la mesura d'esdeveniments independents de la seva voluntat i de la dels seus proveïdors. Si la durada d'aquests esdeveniments sobrepassa (6) sis mesos consecutius, l'anul·lació de la comanda podrà ser decidida de comú acord entre LABComercial i el Client. La força major inclou especialment els següents esdeveniments: incendis, interrupció dels sistemes informàtics i de telecomunicacions, incidents o incompliment de transport, vaga, bloc out, retards i/o avaries en els processos de producció, devaluació de la moneda, interdicció o embargament d'importacions o exportacions, i, en general, qualsevol esdeveniment aliè al control a la voluntat de LABComercial que li impedeixi complir amb totes o part de les seves obligacions davant el Client. Una situació de força major no donarà cap dret al Client a rebre cap tipus de compensació i/o indemnització.

15. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions de Compra s'interpretaran i regiran de conformitat amb les lleis espanyoles. Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Barcelona - Spain) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment d'aquestes Condicions de Compra amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Aquesta botiga et demana que acceptis les cookies amb els fins de rendiment, xarxes socials i publicitat. Les xarxes socials i les cookies publicitàries de tercers s'utilitzen per oferir-te funcions de xarxes socials i anuncis personalitzats. ¿Acceptes aquestes cookies i el processament de dades personals involucrats?
Cookies necessàries
Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.
Nom de la cookie Proveïdor Finalitat Caducitat
PHP_SESSID www.labcomercial.com Aquesta cookie és nativa de PHP i es coneix com a cookie de sessió. Quan un usuari visita la nostra botiga i obre una sessió, el seu navegador li genera un número d'identificació de sessió (ID) generat a l'atzar i de forma temporal. La seva finalitat és simplement facilitar la navegació en el lloc web i permetre obrir diverses finestres dins de la tenda, realitzar consultes de forma simultània sense perdre la informació de la sessió oberta ni l'estat de la cistella de la compra. Session
PrestaShop-# www.labcomercial.com Aquesta cookie permet conservar obertes les sessions de l'usuari durant la seva visita i li permet passar una comanda o tot un seguit de funcionaments com: data d'addició de la cookie, idioma seleccionat, divisa utilitzada, darrera categoria de producte visitat, productes recentment vistos, acord d'utilització de serveis del lloc, identificador de client, identificador de connexió, cognom, nom, estat connectat, la contrasenya xifrada, correu electrònic relacionat amb el compte de client i l'identificador de la cistella de compra. 480 hours
Cookies de preferències
Les cookies de preferències permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el teu idioma preferit o la regió en la qual et trobes.
Cookies estadístiques
Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.
Contingut no disponible