Densímetre 900-1000 graduat

408.910

Densímetro 900-1.000 graduado 1/1

11,35 €

(9,38 € sense IVA)

Escala densitat SG 900-1000 kg/m³
Divisions Densitat SG 1 kg/m³
Calibració Calibrat a 20°C

Productes relacionats