Densímetre 1100-1200 graduat

408.1112

Densímetro 1.100-1.200 graduado 1/1

11,11 €

(9,18 € sense IVA)

Escala densitat SG 1100-1200 kg/m³
Divisions Densitat SG 1 kg/m³
Calibració Calibrat a 20°C

Productes relacionats